Drevnej štiepka

EROS, s.r.o.

Slovenská firma ponúka drevnú štiepku pochádzajúcu z Ukrajiny cena je stanovená na (DAP) Užhorod ,Maťovce. Cena je 50,-€/Tona , v prípade záujmu volajte alebo mailujte. Pri odbere certifikát. Špecifikácia štiepky : Vlhkosť : 40-45 % + / - 3 % Zrnitosť : 30-50 mm , G 30 - G50 Dĺžka : Až do 60 mm ( max. 10 % sú dlžky od 15 do 30 mm, bez pilín ) Drevo: drevené triesky z mäkkého a tvrdého dreva zmiešaného náhodne ( max.10 % kôra a ihličie ) Obsah mineralov: až 0,3 % - bez ďalších nečistôt Drevná štiepka neobsahuje : kovové predmety , kamene , piesok , plastové a nič iné , že by mohla byť ohrozená BOZP ( bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci ) , alebo využitie drevnej štiepky . Dodaná drevná štiepka neobsahuje: drevo , ktoré bolo ošetrené maľované chemickými látkami, alebo látkami poškodzujúce životné prostredie , alebo rádioaktívne látky . Množstvo: 15.000.-MT/ mesačne Cena: 50,-€/tona menšie odbery dohodou, vyššia cena.

  • EROS, s.r.o.
  • Tr. SNP č. 67
    040 11 Kosice
  • Jaroslav Eros
  • +421 905613620
  • erose.eros@gmail.com