Na vznik nákladov je potrebné nazerať ako na spotrebu zdrojov v súvislosti s konkrétnymi súbormi činnosťou - s procesmi . Pri rozbore jednotlivých procesov v podniku zistíme , že mnoho z nich nepredstavujú pre zákazníka žiadnu pridanú hodnotu .
Podľa japonských zakladateľov tejto koncepcie 80 % zoštíhlenie výroby spočíva vo vytvorení prístupu , ktorý bude eliminovať plytvanie a maximalizovať pridanú hodnotu .
V praxi sa pri aplikácii najčastejšie sústredí na činnosti spojené s výrobou . Vzhľadom k tomu , že výrobné náklady tvoria spravidla rozhodujúcu časť celkových nákladov , je to logické . Chybou je však opomenutia ostatných firemných procesov . Koniec koncov , ak sme obézni , neželáme si schudnúť iba v páse . Preto sa lean management uplatňuje už vo fáze výskumu a vývoja , ďalej tiež v obslužných procesoch aj v administratíve . Štíhla výroba vznikla a dosiahla veľkých úspechov v automobilovom priemysle , postupne sa však uchytila ​​celkovo v strojárenskom priemysle . " Štíhla horúčka " sa dokonca rozšírila aj do maloobchodných reťazcov a tiež aj napr do takých oblastí , ako je bankovníctvo či zdravotníctvo . Neobmedzuje sa preto len na výrobnú sféru , je to filozofia , ktorá je aplikovateľná v akomkoľvek odvetví a takmer v akomkoľvek procese . Vžil sa preto názov lean management . Charakteristické črty štíhlej výroby ( lean manufacturing ) Pre štíhlu výrobu sú typycký tieto črty : už spomínané zameranie na zákazníka a procesné riadenie
eliminácia plytvania ( tzv. muda )
plynulý tok výrobkov , materiálov a informácií
uplatnenie princípu ťahu vo výrobe
neustály proces zdokonaľovania ( kaizen )
" >

Štíhla výroba - lean manufacturing

Spoločnosť Trilogiq CZ s.r.o. je odborník na aplikácie pre štíhlu výrobu ( lean manufacturing ) .

Podstata štíhlej výroby ( lean manufacturing ) Lean manufacturing ( štíhla výroba ) nepredstavuje konkrétnu metódu výroby , ale skôr manažérsku filozofiu . Zásadná myšlienkou je zbavenie sa všetkého prebytočného . Anglické " lean " možno preložiť ako štíhly , chudý . Tak ako sa mnohí ľudia snažia zbaviť nadbytočných tukov , podniky by sa mali usilovať o elimináciu alebo aspoň redukciu zbytočných nákladov . Ktoré to vlastne ale sú ? Predovšetkým tie , ktoré neprinášajú zákazníkom úžitok a teda by za ne neboli ochotní zaplatiť .
Na vznik nákladov je potrebné nazerať ako na spotrebu zdrojov v súvislosti s konkrétnymi súbormi činnosťou - s procesmi . Pri rozbore jednotlivých procesov v podniku zistíme , že mnoho z nich nepredstavujú pre zákazníka žiadnu pridanú hodnotu .
Podľa japonských zakladateľov tejto koncepcie 80 % zoštíhlenie výroby spočíva vo vytvorení prístupu , ktorý bude eliminovať plytvanie a maximalizovať pridanú hodnotu .
V praxi sa pri aplikácii najčastejšie sústredí na činnosti spojené s výrobou . Vzhľadom k tomu , že výrobné náklady tvoria spravidla rozhodujúcu časť celkových nákladov , je to logické . Chybou je však opomenutia ostatných firemných procesov . Koniec koncov , ak sme obézni , neželáme si schudnúť iba v páse . Preto sa lean management uplatňuje už vo fáze výskumu a vývoja , ďalej tiež v obslužných procesoch aj v administratíve . Štíhla výroba vznikla a dosiahla veľkých úspechov v automobilovom priemysle , postupne sa však uchytila ​​celkovo v strojárenskom priemysle . " Štíhla horúčka " sa dokonca rozšírila aj do maloobchodných reťazcov a tiež aj napr do takých oblastí , ako je bankovníctvo či zdravotníctvo . Neobmedzuje sa preto len na výrobnú sféru , je to filozofia , ktorá je aplikovateľná v akomkoľvek odvetví a takmer v akomkoľvek procese . Vžil sa preto názov lean management . Charakteristické črty štíhlej výroby ( lean manufacturing ) Pre štíhlu výrobu sú typycký tieto črty : už spomínané zameranie na zákazníka a procesné riadenie
eliminácia plytvania ( tzv. muda )
plynulý tok výrobkov , materiálov a informácií
uplatnenie princípu ťahu vo výrobe
neustály proces zdokonaľovania ( kaizen )

  • Náhled fotografie u nabídky Štíhla výroba - lean manufacturing
  • Náhled fotografie u nabídky Štíhla výroba - lean manufacturing

  • Monika Gregorová
  • +420 233550629
  • trilogiq@trilogiq.cz