Adopcia detí na diaľku

pro-Contact, z.s.

V západoafrickom štáte Guinea sa za základnú školskú dochádzku musí platiť drahé poplatky (školné) a kupovať pravidelne školská uniforma, učebnice zošity atď Sumy na hradenie týchto položiek sú ale pre chudobné rodiny, ktorých je v Guinei väčšina, neprekonateľné. To sa prejavuje aj jednou z najnižších gramotnosťou na svete: v Guinei vie čítať a písať iba 36% ľudí starších 15 rokov. Z tejto skutočnosti plynie obrovská chudoba tejto krajiny.   Cieľom Projektu adopcie afrických detí na diaľku je umožniť chudobným guinejským deťom získať základné školské vzdelanie a tiež poskytnúť v rámci dostupných prostriedkov zdravotnej starostlivosti, aby mali šancu na lepší život. Deti sú do projektu adopcie zaraďované iba podľa kritéria potrebnosti: do projektu sú zaraďované deti, ktoré do školy buď nikdy nechodili, alebo ktoré už do školy síce niekedy pár rokov chodili, ale museli kvôli zlej finančnej situácii rodiny prestať alebo deti, ktoré chodia do škôl štátnych ai niektorých súkromných, kde je absolútne nevyhovujúci kvalita (niektoré školy majú síce v názve slovko "súkromné", poplatky za školné sú však veľmi nízke a tomu zodpovedá aj nízka kvality výučby, ktorá sa podobá tej v štátnych školách). Tiež sa stáva, že dieťa žije v bohatšia adoptívny rodine priamo v Guinei, kam ho poslali jeho biologickí rodičia, ktorí nemajú prostriedky na starostlivosť o neho. Bohatšie adoptívni rodičia občas zapíšu dieťa do súkromnej školy, tejto svojej starostlivosti však potom zneužívajú a deti sú potom v týchto rodinách zneužívané na mnohokrát až k sluhom prácam. Do projektu sú teda zapisované aj tieto deti, pretože skutočnosť, že im adoptívny miestne rodina nehradí školskú dochádzku, značne uľahčí ich osud a značne zníži ich zneužívanie. Adoptívny rodič z Českej republiky - môže to byť jednotlivec, rodina alebo väčšie spoločenstvo (škola, trieda, skupina kamarátov, firma) - finančne podporuje konkrétne dieťa, ktoré vďaka nemu chodia do školy (kvalitné súkromné) či škôlky. Ročná platba na adopciu činí 5250,-Sk (je možné platiť raz alebo trikrát ročne) a minimálna dĺžka trvania adopcie je jeden rok. Deti, ktoré čakajú na svoje adoptívni rodičia, nájdete v sekcii "Deti" - "K adoptovanie".   Adoptívnym rodičom naša organizácia garantuje: 2x do roka obrázok, 2x do roka aktuálnu fotografiu dieťaťa, 2x do roka list od dieťaťa, 1x do roka vysvedčenia a prí zápisu milé deti do školy / škôlky tiež potvrdenie o dochádzke. Vysvedčenie sa vydáva sa len pri dochádzke za celý školský rok, nie je teda k dispozícii za prvý rok u detí, ktorí nastúpia do školy neskôr ako na začiatku prvého trimestra. Vo väčšine škôl sa nevydáva deťom v materskej škôlke. Posledná výnimka sa týka detí v 6., 10. a 13.třídě. Tieto deti absolvujú na konci roka postupové skúšky do vyššej triedy, u ktorých buď uspejú alebo nie. Vo väčšine škôl opäť nedostávajú vysvedčenie, ale iba sa dozvedajú od štátnej skúšobnej komisie, či skúšku úspešne absolvovali alebo nie. Listy sú deti v Guinei schopné samostatne písať až od vyšších ročníkov (šiestej, siedmej triedy), do tej doby píšu listy pre rodičov spoločne s deťmi koordinátori. Viac podrobných informácií nájdete v sekcii "Vaše otázky". Adoptované deti môžu nastúpiť do školy / škôlky vždy na začiatku 1. alebo 2. trimestri. - Teraz je tento najskorší termín nástupu od 1. trimestri školského roka 2012/2013, teda od októbra 2012. Aby dieťa mohlo nastúpiť do včas školy, je potrebné platbu za adopciu uhradiť najneskôr do 1.2.2013   Odpovede na všetky Vaše otázky nájdete v sekcii "Vaše otázky" (využitie financií, nástup detí do škôl, kvalita škôl, dopisovanie ...). Nezodpovedané otázky píšte na adopce@pro-contact.cz, hneď odpovieme.   Pripojte sa k nášmu "Projektu adopcie afrických detí na diaľku", zmeňte osud deťom v Afrike a získajte priateľstvo na celý život.

 • Náhled fotografie u nabídky Adopcia detí na diaľku
 • Náhled fotografie u nabídky Adopcia detí na diaľku
 • Náhled fotografie u nabídky Adopcia detí na diaľku
 • Náhled fotografie u nabídky Adopcia detí na diaľku
 • Náhled fotografie u nabídky Adopcia detí na diaľku
 • pro-Contact, z.s.
 • Karlovo náměstí 5
  128 00 Praha 2
 • 604 416 157
 • info@pro-contact.cz, adopce@pro-contact.cz