Prevencie a kontrola znečisťovania životného prostredia

Environmentálne služby Trnava s.r.o.

Čo pre Vás a Vašu firmu vieme urobiť Spoluprácu v rozsahu a vymedzení údajov o prevádzkach a ich emisiách oznamovaných do integrovaného registra informačného systému, Odborné poradenstvo ako oprávnená osoba v integrovanom povolení pri prerokovaní správneho konania podľa zák. č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia. Aké výhody Vám z toho vyplývajú Komplexná starostlivosť v oblasti enviromentalistiky vo všetkých jej zložkách z pohľadu prevencie a kontroly. Dodržiavanie a plnenie povinností podľa zákona č. 245/2003 a všetkých ktoré spadajú pod ustanovenia tohto zákona. Starostlivosť o životné prostredie z pohľadu činnosti vašej firmy a dosahovanie vysokej úrovne ochrany životného prostredia Pomocná ruka pri povoľovaní prevádzky a jej zriaďovaní, prevádzkovanie integrovaného registra znečisťovania životného prostredia a iné.

  • Náhled fotografie u nabídky Prevencie a kontrola znečisťovania životného prostredia