Aplikačné výskum a vývoj textilných technológií pre textilný priemysel

VÚB a.s. je nástupníckym subjektom Výskumného ústavu bavlnárskych a hedvábnického, založeného v roku 1949 a vo svojej činnosti nadväzuje na obdobie šesťdesiatych a sedemdesiatych rokov, kedy tu vznikli nové textilné technológie svetového významu - rotorové pradenie a víceprošlupní tkania. Dnešná akciová spoločnosť prešla od začiatku 90. rokov výraznou reštrukturalizáciou, ktorej výsledkom bolo vybudovanie firmy s jednostupňovou organizačné a riadiace štruktúrou založenú na existencii samostatne hospodáriacich jednotiek, zameranú ako na výskum a vývoj, ako aj na výrobu, obchod a služby.S tým súvisela aj výrazná redukcia málo efektívnych činností aj zníženie počtu zamestnancov s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť celej firmy.Velká a trvalá pozornosť je venovaná riadenia kvality - od r 2001 sa VÚB as môže preukázať certifikáty ISO 9001 a ISO 14001. VÚB a.s. sa stále venuje aplikačnému výskumu a vývoju textilných technológií, v oblastiach: aplikačné výskum a vývoj textilných technológií pre textilný priemysel aj textilné strojárstvo nielen v Slovenskej republike, ale aj pre významné zahraničné partnerov výskum a vývoj vysokoprodukční technológie vretenového pradenia výskum a vývoj technológie výroby zmesových priadzí pomocou technológie OE rotorového pradenia výskum a vývoj technológie výroby špeciálnych staplových viaczložkových priadzí pre neodevných aplikácie (priadze so zníženou horľavosťou, priadze antibakteriálne, antistatické a iné pre špeciálne technické aplikácie, výrobu nábytku, ochranné odevy pre pracovníkov v zdravotníctve, elektrotechnickom priemysle a pod) Najvýznamnejšie časť ekonomického potenciálu VÚB as predstavuje strojárska a textilná výroba, zameraná predovšetkým na špeciálnu výrobu využívajúce s výhodou výsledkov vyriešených výskumných projektov. Priebežne sa realizuje rozsiahla modernizácia Všetky strojové vybavenie, výmena univerzálnych strojov v strojárskej divízii za najmodernejšie numericky riadená obrábacie centrá. Spoločnosť sa v strojárskej oblasti špecializuje na konštrukciu, vývoj i výrobu špeciálnych jednoúčelových strojov a zariadení pre najrôznejšie aplikácie, napr veľkoobjemová odvíjacie a navíjacie zariadenia pre linky na výrobu pneumatikových kordov, špeciálne zváracie stroje pre výrobu drôtených kovových tkanín, rôzne manipulačné linky. V rámci textilné produkcie VÚB a.s. vyrába a dodáva OE rotorové priadze zo 100% bavlny a / alebo chemických vlákien, zmesové priadze s podielom ľanu príp. konope (aj 100%) ako aj s podielom iných vlákien, napr vlna, kotonizované hodváb. Po výraznej redukcii výrobnej kapacity v roku 2008 je výroba zameraná predovšetkým na špeciálny rotorové zmesové priadze pre technické aplikácie (priadze so zníženou horľavosťou, antibakteriálne, antistatická, multifunkčné a pod) V odbornej informatike je VÚB a.s. dlhoročným dodávateľom špecializovaných informácií pre celú oblasť textilného a odevného priemyslu. Okrem iného zabezpečuje informačné služby pre Asociáciu textilného odevného priemyslu SR (ATOK), spracováva a poskytuje informačné produkty pre štátnu administratívu (MPO) aj regionálne inštitúcie. VÚB a.s. je majiteľom a prevádzkovateľom špecializovaného informačného servera www.textil.cz.

  • Náhled fotografie u nabídky Aplikačné výskum a vývoj textilných technológií pre textilný priemysel
  • Náhled fotografie u nabídky Aplikačné výskum a vývoj textilných technológií pre textilný priemysel

  • +420 465 552 111
  • senohrabkova@vubas.cz