Farmaceutická výroba a farmaceutická logistika

MEDIAP ® je moderná, dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť, ktorá sa zaoberá predovšetkým zmluvné farmaceutickú výrobou, skladovaním a logistikou liečiv do krajín východnej Európy. Ďalej tiež vyvíja a vyrába produkty z oblasti food Supplements. Nemenej významnou aktivitou tejto spoločnosti sú vývoj a výroba potravinových a humanitárnych balíčkov, potrebných prevažne v krízových situáciách. Aj túto činnosť dopĺňa ponuka komplexných logistických služieb (skladovanie, balenie zásielok a ich doprava "Just in Time" k odberateľovi). Spoločnosť MEDIAP ® veľmi dbá o trvalé zvyšovanie kvality produktov i poskytovaných služieb, čo dokazujú certifikáty, udelené a pravidelne kontrolované kvalifikovanými certifikačnými autoritami. Vysoká úroveň a komplexnosť poskytovaných služieb, spolu s produkciou kvalitných výrobkov, sú hlavným cieľom rozvoja spoločnosti.

  • Náhled fotografie u nabídky Farmaceutická výroba a farmaceutická logistika
  • Náhled fotografie u nabídky Farmaceutická výroba a farmaceutická logistika
  • Náhled fotografie u nabídky Farmaceutická výroba a farmaceutická logistika
  • Náhled fotografie u nabídky Farmaceutická výroba a farmaceutická logistika
  • Náhled fotografie u nabídky Farmaceutická výroba a farmaceutická logistika

  • +420 577 220 591
  • mediap@mediap.cz