Plastové výrobky domácich potrieb

RENOSTAV spol.s.r.o

Spoločnosť RENOSTAV spol.s r.o. je rýdzo česká spoločnosť so 100% slovenským kapitálom so zameraním na odvetvia stavebného priemyslu a strojárskej výroby.Hlavní odbor výrobného programu strojárenskej výroby je technológia vstrekovania termoplastov pre elektrotechnický, zdravotnícky, automobilový, spotrebný a ostatný priemysel. Základný výrobný program firmy je tvorený dvoma typmi sortimentu a to technická výroba a výroba spotrebného tovaru pre domácnosť (výrobky kuchynských, kúpeľňových a záhradkárskych potrieb). Tieto výrobky sú dodávané na slovenský i zahraničný trh.V súčasnosti spoločnosť disponuje 15 vstrekovacími lismi s uzatváracou silou 50 -850tun Spoločnosť má certifikovaný systém kvality podľa STN EN ISO 9001:2009 a systém environmentálneho manažérstva podľa STN EN ISO 14001:2005. S rozvojom výroby pre automobilový priemysel sa uvažuje o zavedení systému podľa STN EN ISO / TS 16949. Plastové výrobky domácich potrieb atestujeme pre styk s potravinami a tieto výrobky spĺňajú požiadavky, Vyhlášky MZ SR 38/2001 Zb., V platnom znení o zdravotnej nezávadnosti, posúdenej akreditovaným skúšobným laboratóriom - Inštitútom pre testovanie a certifikáciu, asZlín. Spoločnosť RENOSTAV spol.s r.o. ponúka v súčasnej dobe voľnú kapacitu vstrekovacích lisov, sme pripravení ponúknuť kvalitu a spoľahlivosť v dodávkach, flexibilitu a podporu v bežiacich i nových projektoch.