Vykonávanie zimnej údržby, bežné letné údržby a opráv ciest

SÚS Královéhradeckého kraja a.s. začala svoju činnosť k 1. apríla 2007. Spoločnosť vznikla na základe rozhodnutia Zastupiteľstva Královéhradeckého kraja zo Správy a údržby ciest Královéhradeckého kraja príspevkové organizácie a jej jediným akcionárom je Královéhradecký kraj. SUS Královéhradeckého kraja a.s. pôsobí na celom území Královéhradeckého kraja, hlavné sídlo má v Hradci Králové a ďalej je organizačne členená na 5 stredísk a 11 cestmistrovství: Stredisko Hradec Králové - cestmistrovství Nové Mesto u Chlumca nad Cidlinou, Nový Bydžov, Stredisko Jičín - cestmistrovství Hořice v Podkrkonoší, Kopidlno, Nová Paka, Stredisko Náchod - cestmistrovství Broumov, Jaroměř, Stredisko Rychnov nad Kněžnou - cestmistrovství Dobruška, Rokytnice v Orlických horách Stredisko Trutnov - cestmistrovství Dvůr Králové nad Labem, Vrchlabí. Spoločnosť hospodári s ročným obratom vyšším ako 500 mil Sk a zamestnáva viac ako 450 zamestnancov, z toho cca 350 zamestnancov v robotníckej profesii. Spoločnosť je držiteľom certifikátu manažérstva kvality podľa STN EN ISO 9001: 2009, certifikátu podľa STN OH SAS 18001:2008 a certifikátu podľa STN EN ISO 14001:2005 Predmet činnosti Hlavným predmetom činnosti spoločnosti je: vykonávanie zimnej údržby, bežné letné údržby a opráv ciest, ich súčastí a príslušenstva vykonávanie opatrení na začlenenie bezpečnosti cestnej premávky, napríklad: odstraňovaní spadnutých konárov stromov, kameňov a pod z vozovky, usmerňovanie dopravy na závadných úsekoch, vyznačovanie uzávierok nezjazdných úsekov a ich obchádzok, umiestňovaní prenosných dopravných značiek a zariadení a výmena poškodených alebo odcudzených zabezpečovanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľného majetku vo vlastníctve Banskobystrického kraja spracovanie podkladov pre zabezpečenie a vykonávanie služieb spojených so správou a údržbou nehnuteľného majetku, spočívajúci v zaistení požiadaviek a záležitostí v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č 13/1997 Zb. o pozemných komunikáciách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MDS č 104 / 1997 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (napr. vykonávanie hlavnej, mimoriadne a bežné prehliadky ciest a mostov, podklady na vydávanie stanovísk k pripájaní pozemných komunikácií k cestám, rokovania so subjektami vo veciach týkajúcich sa osobitného užívanie pozemných komunikácií), zabezpečovanie prípravy a realizácie stavieb zabezpečovaní zadávacích konaní podľa zákona č 137/2006 Zb. o verejnom obstarávaní, v platnom znení Ďalšia činnosť spoločnosť spočíva vo vykonávaní nasledujúcich činností: cestná motorová doprava nákladná údržba motorových vozidiel a ich príslušenstva špecializovaný maloobchod a maloobchod so zmiešaným tovarom prenájom a požičiavanie vecí hnuteľných inžinierska činnosť v investičnej výstavbe sprostredkovanie obchodu a služieb technické činnosti v doprave poskytovanie technických služieb SÚS Královéhradeckého kraja a.s. je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Krajským súdom v Hradci Králové oddiel B, vložka 2548.

  • Náhled fotografie u nabídky Vykonávanie zimnej údržby, bežné letné údržby a opráv ciest
  • Náhled fotografie u nabídky Vykonávanie zimnej údržby, bežné letné údržby a opráv ciest
  • Náhled fotografie u nabídky Vykonávanie zimnej údržby, bežné letné údržby a opráv ciest

  • +420 495 540 211
  • sushk@sushk.cz