Projektovanie elektrických zariadení

Projektovanie elektrických zariadení, servis a revízie zariadení VN a NN, výroba: rozvádzače NN, káblové súbory VN, NN (vysokonapäťové, nízkonapäťové), trafostanice a rozvody vrátane montáže, zabezpečovacie a slaboprúdové systémy (bezpečnostné), bez nebezpečenstva výbuchu, s nebezpečenstvom výbuchu.


  • +420 725 338 595
  • senda@ecorem.cz