Tlačiarske stroje a zariadenia, kníhtlač, litografia, rotačná tlač, ofset, nátlačky

Nájdených 65 firiem

AT Computer, s.r.o.

Framborská 253, 010 01 Žilina
+421 41 5652691

Muehlbauer Technologies s.r.o.

Novozámocká 23, 949 05 Nitra
+421 37 6946000

GUMMI - PRINT SLOVAKIA, spol. s r.o.

Fučíkova 61, 038 52 Sučany
+421 43 4302471

HEIDELBERG Slovensko, s.r.o.

Novobanská 10, 851 01 Bratislava
+421 2 63810630

HACCP SUPPORT s.r.o.

Račianska 190, 831 06 Bratislava
+421 2 44871216

Italex s.r.o.

Bradáčova 7, 852 86 Bratislava
+421 2 63531894

Brady s.r.o.

Na pántoch 18, 831 06 Bratislava
+421 2 33004800

ROBINCO Slovakia s.r.o.

Dolné Rudiny 1, 010 01 Žilina
+421 41 7635302

Böttcher Slovenská republika, s.r.o.

Kopčianska cesta 16, 852 01 Bratislava
+421 2 63813624

PTA consulting s.r.o.

Plynárenská 1, 821 09 Bratislava
+421 2 58104071

WESTech, spol. s r.o.

Stará Vajnorská 17, 831 04 Bratislava
+421 2 44454090

AP Service, s.r.o.

J. Hagaru 9, 831 51 Bratislava
+421 2 44649817

BELEX spol. s r.o.

Rudlovská cesta 71, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4143939

KOMÍNSYSTÉM, s.r.o.

Komenského 9, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7716542

TRADEXT, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

Masarykova 2, 040 01 Košice
+421 55 6336603

BOTTLING PRINTING, s.r.o.

Podtúreň 270, 033 01 Liptovský Hrádok
+421 44 5280234

EUROCOM Z, s.r.o.

Paulínyho 4, 040 01 Košice
+421 55 6770861

GEMMA a.s.

Krajná 49/B, 821 04 Bratislava
+421 2 43637164

KODAS Žilina, s.r.o.

Kamenná 3, 010 01 Žilina
+421 41 5555111

CPD systems Slovakia, s.r.o.

Vígľašská 1, 851 07 Bratislava
+421 2 63531811

FILPRINT, s.r.o.

Bajkalská 28, 080 01 Prešov
+421 51 7710666

Dubra Graf, s.r.o.

Čajkovského 5, 811 04 Bratislava
+421 2 57102145

TYFLOCOMP, s.r.o.

Sekulská 1, 841 04 Bratislava
+421 2 60421250

TAMPO CENTRUM, s.r.o.

Pribinova 65/A, 920 01 Hlohovec
+421 33 7302307

C.C.C. s.r.o.

Varšavská 11, 831 03 Bratislava
+421 2 44459955

KASI a.s.

Stavbárska 42, 821 07 Bratislava
+421 2 45257673

IDtech, s.r.o.

Priemyselný areál, 946 03 Kolárovo
+421 35 7775056

WEGA LH, s.r.o.

Celiny 600, 033 01 Liptovský Hrádok
+421 44 5223263

DANTE prepress & printing s.r.o.

Gallayova 15, 841 02 Bratislava
+421 908 791680

SPANDEX, s.r.o.

Zátišie 10/A, 831 03 Bratislava
+421 2 33335555

DATAS, spoločnosť s ručením obmedzeným

Toryská 3, 040 01 Košice
+421 55 6414200

SIC Slovensko, s.r.o.

Severná 19/A, 931 04 Levice
+421 36 6301083

G-PACK spol. s r.o.

Jarmočná 2, 040 01 Košice
+421 55 6997910

K+R PRINT, s.r.o.

Smrečianska 8, 831 05 Bratislava
+421 905 768079

SERVODATA BRATISLAVA, s.r.o.

Galvaniho 7/D, 821 04 Bratislava
+421 2 43414781

JAMP SVORADA s.r.o.

Nerudova 740/39, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4425616

TA Triumph - Adler Slovakia s.r.o.

Plynárenská 2, 821 09 Bratislava
+421 2 53415466

LOP, s.r.o.

Stavbárov 1, 971 01 Prievidza
+421 46 5422458

DESIGN PRINT s.r.o.

Železničiarska 13, 811 04 Bratislava
+421 2 52499577

PANFLEX - SLOVENSKO, s.r.o.

Vrádište 53, 908 49 Vrádište
+421 34 6684181

PRINTING INTERNATIONAL ECE, spol. s r.o.

Hlavná 41, 900 65 Záhorská Ves
+421 3 47749423

BARK, spoločnosť s ručením obmedzeným, Košice

Kováčska 63, 040 01 Košice
+421 55 6222125

Ladislav Mikloš Tycan

Pekárska 20, 917 01 Trnava
+421 33 5545166; +421 905 637450

INVESTIK, s.r.o.

Na Bystričku 14, 036 01 Martin
+421 +4421 43 4300531

Štefan Nagy - COMBI TLAČIAREŇ

Bratislavská 35, 931 01 Šamorín
+421 905 445133

Helena Rychtáriková

Štúrova 12, 017 0 Považská Bystrica
+421 905 445133

STAFIT, s.r.o.

ČSA 25, 974 0 Banská Bystrica
+421 (048) 4113541

Océ - Slovenská republika s.r.o.

Kamenárska 5, 821 04 Bratislava
+421 2 48700071

Optima - Iveta Sokolová

Jakobyho 1, 040 01 Košice 1
+421 55 6331050

Faber - Anna Škultétyová

Bazová 2, 821 08 Bratislava
+421 2 55564829