Metalurgia, spracovanie železa a výrobky zo železa

Kovové mosty, lávky, stožiare, stĺpy, vráta stavidiel, lodné konštrukcie

Nájdených 495 firiem

PROMETAL SLOVENSKO s.r.o.

Hviezdoslavova 9, 903 01 Senec
+421 2 38103653

PHS STROJÁRNE, a.s.

Priemyselná 38, 966 01 Hliník nad Hronom
+421 45 6783411

VALSABBIA SLOVAKIA, s.r.o.

Partizánska 73, 957 01 Bánovce nad Bebravou
+421 38 7607930

CUKOP, a.s.

Vlčkovce 46, 919 23 Vlčkovce
+421 33 5584507

STEELKOV s.r.o.

Letná 40, 040 01 Košice
+421 55 7207012

Doprastav, a.s.

Drieňová 27, 826 56 Bratislava
+421 2 48271111

METALPORT, s.r.o.

Hraničná 2, 042 63 Košice
+421 55 7292531

MONTÁŽE Trenčín a.s.

Bratislavská 111, 911 05 Trenčín
+421 32 7446283

MARSTEEL spol. s r.o.

Kostrova 3, 040 17 Košice
+421 55 7299391

TATRASTEEL Slovakia, spol. s r.o.

Nádražná 1083, 972 13 Nitrianske Pravno
+421 46 5447053

FINALTRADE, spol. s r.o.

Priemyselná 12, 965 01 Žiar nad Hronom
+421 45 6016575

VÍTKOVICE SLOVAKIA a.s.

Južná trieda 95, 040 01 Košice
+421 55 6834181

HUKOV spol. s r.o.

Pribinova 41, 960 01 Zvolen
+421 45 5333427

BIS Slovensko s.r.o.

Rovinka 590, 900 41 Rovinka
+421 2 45985205

ILMONT, spol. s r.o.

Ďulov dvor, Súbežná 75, 945 01 Komárno
+421 35 7705891

MAKS-D, s.r.o.

M. R. Štefánika 1, 972 71 Nováky
+421 46 5461312

MONT IRP s.r.o.

Oceliarska 2, 010 01 Žilina
+421 41 5557711

FEMS spol. s r.o.

Bratislavská 441, 018 41 Dubnica nad Váhom
+421 42 4425273

VARIAKOV a.s.

Vstupný areál U. S. Steel, 044 54 Košice
+421 55 6738003

KWD s.r.o.

Hronská 1, 960 01 Zvolen
+421 45 5320971

A.T.S. - Automatik - Tür - Systeme Nitra, spol. s r.o.

Dvorčianska 72, 949 01 Nitra
+421 37 6517161

KOMEKO s.r.o. Stará Ľubovňa

Továrenská 19, 064 01 Stará Ľubovňa
+421 52 4369619

CESTY NITRA, a.s.

Murgašova 6, 949 47 Nitra
+421 37 6920516

NIROTECH, s.r.o.

Pod kaštieľom 1376, 951 35 Veľké Zálužie
+421 37 6930118

Čajkov a.s.

Niklová huta, 926 01 Sereď
+421 31 7898581

GLASBERG a.s.

Alžbetina 9, 040 01 Košice
+421 55 6257870

Abraca, s.r.o.

Májová 22, 966 81 Žarnovica
+421 45 6813704

HLAKOV, s.r.o.

Sudomerická 2345/1, 909 01 Skalica
+421 34 6645075

STS - Stavebno obchodná spoločnosť, s.r.o.

Záhradnícka 3, 971 01 Prievidza
+421 46 5426845

UNISTAV PRIEVIDZA, a.s.

Priemyselná 9, 971 01 Prievidza
+421 46 5423381

STABILIT, spol. s r.o.

Podjavorinskej 9, 915 14 Nové Mesto nad Váhom
+421 32 7708911

Bezovec - Poľnohospodárske družstvo

Stará Lehota 143, 916 35 Stará Lehota
+421 33 7730639

PPS Group a.s.

Tajovského 7, 962 12 Detva
+421 45 5219202

MONT IRP Žilina, spol. s r.o.

Sasinkova 26, 010 01 Žilina
+421 41 5008124

MOGET a.s.

Vranovská 23, 851 01 Bratislava
+421 2 63531182

STAVEBNINY plus, s.r.o.

Mostová 209, 925 07 Mostová
+421 904 608921

AXES, s.r.o.

Slobody 632, 018 51 Nová Dubnica
+421 42 3810994

Hutní montáže a.s. - organizačná zložka zahraničnej právnickej osoby

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava
+421 6 92097194

WLW group, s.r.o.

Novozámocká cesta 2/3862, 945 01 Komárno
+421 35 7777445

DA Servis, s.r.o.

Svätoplukova 1734, 020 01 Púchov
+421 42 4634990

DOFA, spol. s r.o.

Horná 100/5, 922 10 Trebatice
+421 33 7798217

ELV PRODUKT a.s.

Nitrianska 3, 903 12 Senec
+421 2 20202649

EKOSYS spol. s r.o. Sečovce

Kollárova 4, 078 01 Sečovce
+421 56 6782548

SILOMETAL spol. s r.o.

Kollárova 4, 078 01 Sečovce
+421 56 6670130

METICON, a.s.

Osloboditeľov 4, 976 67 Závadka nad Hronom
+421 48 6198971

Strojspiš, spol. s r.o.

Tepličská cesta 10, 052 01 Spišská Nová Ves
+421 53 4177400

M-Tec Slovakia, s.r.o.

Ľ. Podjavorinskej 5, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
+421 221 292104

APIS spol. s r.o.

Stará Vajnorská 37, 832 18 Bratislava
+421 2 44452461

mmcité2 s.r.o.

Brnianska 2, 911 01 Trenčín
+421 32 6402427

SMS a.s.

Partizánska cesta 91, 974 01 Banská Bystrica
+421 48 4142622